Küpsiste kasutamine.

Meie veebileht kasutab küpsiseid. See võimaldab meil koguda anonüümseid statistilisi andmeid, et parandada meie veebilehe toimimist ja kasutajakogemust. Ignoreerige seda teadet, kui olete nõus jätkama. Klõpsake allolevatele linkidele, et saada täiendavat informatsiooni meie poolt kasutatavatest küpsistest ning uurida, kuidas muuta oma küpsiste seadeid.
Jätka> Õiguslik teave> Muuda oma küpsiste seadeid> Rohkem infot küpsiste kohta

Veakoodid

Veateated toote näidikul

Alltoodud nimekiri ei ole täielik ja käib eelkõige uuemate seadmete kohta. Teie enda ohutuse huvides ei saa me anda nõu ega pakkuda abi meie toodete parandamisel. Kui teil ei ole nõuetekohast kvalifikatsiooni ja kogu nõutavat testimisvarustust, ei soovita me teil ise parandustöid ette võtta.

Teeninduspartnerid


Simson OÜ

Türi 5
11313 Tallinn


Telefon: +372 627 8730
Fax: +372 627 8733
teenindus@simson.ee
www.simson.eeRenerki Kaubanduse OÜ

Tammsaare tee 134B
12918 Tallinn


Telefon: +372 51 67 171
klienditeenindus@renerk.ee
www.renerk.ee

Pliidiplaadid

näitab, et lapselukk on aktiveeritud.
See näitab, et lukk on aktiveeritud. Punane on-/off-piirkonnas, kuni sümbol kaob, selleks et katkestada.

F8, Väljalülitamisautomaatika
Plaat kustub ja keedutsooni indikaator näitab vaheldumisi vilkudes F, 8 ja jääksoojuse indikaator h/H.  Vajutage mõnele nendest sümbolitest, siis need kustuvad, nüüd võib pliidiplaadi uuesti sisse lülitada.

E vilgub
Juhtpaneel on niiske või mõni ese puutub vastu paneeli. Eesosa sensorid on kinni kaetud. See võib olla tingitud ka mustusest.

Er + nr, d + nr, e + nr
Leiti viga elektrisüsteemis. Lülitage vool pliidiplaadist välja ja siis jälle sisse. Proovige uuesti.

F0/F09
On tekkinud sisemine viga. Lülitage vool pliidiplaadist välja ja siis jälle sisse. Proovige uuesti.

F2, F4
Elektrisüsteem on üle kuumenenud ja keedutsoon välja lülitunud.  Võib-olla on eesmisele tsoonile paigutatud keedunõu ja see on juhtpaneelile liiga lähedal. Oodake, kuni pliidiplaat on jahtunud. Eemaldage keedunõu. Vajutage seejärel ükskõik millisele sümbolile.

UI, C1
Vale võrgupinge, ebanormaalsed pingetugevused, pliidiplaat ei tööta normaalselt.  Kontrollige, et kaitsmed oleksid terved. Kui viga ei kao, võtke ühendust elektrivarustusettevõttega.

U2, U3, C2

Keedutsoon on üle kuumenenud. Pliidiplaat on kaitse-eesmärgil välja lülitunud.  Oodake, kuni pliidiplaat on jahtunud, ja proovige uuesti. 

See on valik tavalisematest veateadetest.  Täiendavad veateated võivad esineda uusimatel ja täiustatud mudelitel.  Vt toote kasutusjuhendit võimaliku lisateabe saamiseks.

Õhupuhastid

  või ekraanil = Rasvafiltri puhastamine. 
Need sümbolid viitavad sellele, et rasvafiltrit peab puhastama. Pärast puhastamist sümbol kaob, kui vajutada power on-/off-nuppu sümboli kadumiseni.

 ekraanil = Vahetage söefilter.
See annab märku, et söefilter tuleb välja vahetada.  Pärast vahetamist sümbol kaob, kui vajutada power on-/off-nuppu sümboli kadumiseni.

Nõudepesumasinad

Vilkuv valgusdiood või tekstiline veateade ekraanil võib anda märku sellest, et veekraan on kinni või veesurve liiga madal.  Veenduge, et vesi saab masinasse voolata ja et veesurve on piisav.  Nõudepesumasin võib anda märku tühjenduspumba, tühjendusvooliku või äravoolusüsteemi ummistumisest. Hoolduse käigus kontrollige ja puhastage mõlemat loputuspihustit ja filtrit.

Nõudepesumasin ei tühjene ja annab tühjendusvea teate, veateade E24, E25
Proovige pumpa puhastada sõela kaudu. Kontrollige ka voolikut ja ühenduskohti. Kas voolik on krussis? Kas voolikul on murdekohti?

Vt allpool, kuidas pumpa puhastada:Kaane tagasipanek:

F16
Ukselukk on lahti. Kontrollige järgmist:
- Et luuk on korralikult suletud.

F17
Masinal on kulunud veega täitumiseks liiga palju aega.

F29
Masin ei tunne ära, et vesi siseneb. Kontrollige järgmist:
- Kas kraan on avatud?
- Kas veesurvega on kõik korras? Näiteks on veesurve liiga väike.
- Kontrollige, et ühendusvoolik ei oleks kinni pigistatud ega krussis.

F18
Masin ei suuda vett välja pumbata. Kontrollige järgmist:
- Puhastage äravoolupumba sõela.
- Kontrollige, et tühjendusvoolik ei oleks krussis.
- Kontrollige, et äravooluvooliku ühenduskohas ei oleks ummistust, kui see on ühendatud kraanikausi või muu sarnase all oleva kanalisatsioonisüsteemiga.

F23
Aqua stop on aktiveeritud. Kontrollige järgmist:
Vesi on masina põhjast välja pääsenud. Masinast lekib vett.

F34, 61
Masin ei suuda luuki lukustada. Kontrollige järgmist:
- Proovige luuki avada ja uuesti sulgeda.
- Kas olete avanud luugi hädaolukorras? Proovige luuki avada ja uuesti sulgeda.

F42, 43, 44 Mootoririke
Kontrollida ei ole võimalik.

Pesumasinate muud veateated.

See on valik tavalisematest veateadetest. Täiendavad veateated võivad esineda uusimatel ja täiustatud mudelitel.  Vt toote kasutusjuhendit võimaliku lisateabe saamiseks.

Külmikud

Temperatuurinäidik vilgub = Temperatuurihälve.

See annab märku, et temperatuur on tõusnud üle lubatud piiri. Põhjuseks võib olla lahti jäänud uks, voolukatkestus, sooja toidu asetamine kappi vms.  Vajutage alarmi lõpetamise nuppu ja hoidke seda all. Nüüd kuvatakse kõrgeim saavutatud temperatuur pärast seda, kui nupp viimati aktiveeriti.  Kui nupp vabastada, hakkab näidik uuesti näitama hetketemperatuuri. Kui seda ei juhtu, siis tähendab see, et viga ei kao.

E1 või E2 näidikul NTC-viga. See annab märku sensori veast ja te peaksite pöörduma klienditeeninduse poole telefonil.

 

 
Online Survey